Landgoed Kasteelhoeve Cartils

Kasteelboek Wijlre

In oktober 2018 dong Leon Hupperichs met zijn boek over Kasteel Cartils mee naar de sKBL Ithakaprijs. Op 24 november 2019 verscheen zijn boek over kasteel Wijlre en andere monumenten in dit mooie Limburgse Geuldorp. Al neemt het kasteel van Wijlre hier een prominente positie in, het is niet het enige monumentale huis. Er zijn tal van hoeves die in aanleg en allure zouden kunnen wedijveren met het grote huis. Van zowel het kasteel als van deze grote boerenhoeve inventariseerde Hupperichs de geschiedenis en wie ze door de eeuwen heen hebben bewoond. Ook gaat hij in op majeure verbouwingen die de objecten hebben ondergaan.

Terecht siert een afbeelding van kasteel Wijlre de voor- en achterzijde van dit boek. Een behoorlijk deel van de inhoud van dit boek handelt over dit kasteel en over de lange reeks van heren van Wijlre. Naast de uitgebreide beschrijving van huis, tuin en bewoners van kasteel Wijlre besteedt de auteur op overeenkomende wijze zoals hij dit doet bij het kasteel ook veel aandacht aan de eeuwenoude watermolen en de pachthoeves, die destijds alle een verbintenis met het kasteel bezaten. De pachthoeves dragen namen zoals Hoeve Blankenberg, Bruishof, T’ Leienhuis, Etenakerhof en Wielderhof. Van deze gebouwen onderzoekt Hupperichs zowel de bouw- als de bewonersgeschiedenis. Mede hierdoor geeft dit boek niet alleen bouwhistorische informatie, het biedt de lezers ook een interessante blik op het leven toen en nu in dit mooie Zuid-Limburgse Geuldorp.

Monumentaal Wijlre tel 448 pagina’s en is een gebonden uitgave. Het boek, dat zeer rijk is geïllustreerd met vele historische foto’s en talrijke kleurenafbeeldingen, verscheen bij Uitgeverij TIC.

ISBN 978-94-93048-14-0

Prijs: € 24,90

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel, via de website www.uitgeverijtic.nl of rechtstreeks bij de auteur op de kasteelhoeve Cartils ( 043-4502311 of l.hupperichs@hetnet.nl )


Kasteelboek Cartils

Op 20 maart 2018 vond in het Wielderhoes in Wijlre de presentatie plaats van het boek over de Geschiedenis van kasteel Cartils.

Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij TIC en is een bijzondere driehonderd pagina dik full colour uitgave geworden, waarin vanaf de eerste vermelding van Cartils in de archieven tot op de dag van vandaag een bijna volledig overzicht wordt gegeven van de plaats, de bewoners, de gebouwen en de verhalen die erover worden verteld.

Wat deze geschiedenis van Cartils zo bijzonder maakt is niet het feit dat er werkelijk geen bewoner of eigenaar in is overgeslagen of het feit dat alles minutieus en bijna wetenschappelijk is onderzocht en elke bewering op argumenten en documenten stoelt, maar het feit dat deze is geschreven door een afstammeling van een van de oudste families die Cartils bewoonde én er zelf ook bewoner van is.

De liefde voor het beschrevene is voelbaar en merkbaar op elke pagina van dit boek, een liefde die Leon Hupperichs er niet van weerhouden heeft om met voldoende afstand naar het object te kijken en er ook de gebreken en tekortkomingen ervan te zien.

De liefde voor zijn onderwerp heeft er ook voor gezorgd dat dit een mooi boek is geworden, een kasteel als Cartils waardig.


Titel: De geschiedenis van kasteel Cartils

Auteur: Leon Hupperichs

ISBN: 978-94-91561-96-2

Prijs: €29,90

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel, via de website www.uitgeverijtic.nl , rechtstreeks bij de auteur op de kasteelhoeve Cartils ( 043-4502311 of l.hupperichs@hetnet.nl ).