Landgoed Kasteelhoeve Cartils

Kasteelboek Cartils


Op 20 maart vond in het Wielderhoes in Wijlre de presentatie plaats van het boek over de Geschiedenis van kasteel Cartils.

Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij TIC en is een bijzondere driehonderd pagina dik full colour uitgave geworden, waarin vanaf de eerste vermelding van Cartils in de archieven tot op de dag van vandaag een bijna volledig overzicht wordt gegeven van de plaats, de bewoners, de gebouwen en de verhalen die erover worden verteld.

Wat deze geschiedenis van Cartils zo bijzonder maakt is niet het feit dat er werkelijk geen bewoner of eigenaar in is overgeslagen of het feit dat alles minutieus en bijna wetenschappelijk is onderzocht en elke bewering op argumenten en documenten stoelt, maar het feit dat deze is geschreven door een afstammeling van een van de oudste families die Cartils bewoonde én er zelf ook bewoner van is.

De liefde voor het beschrevene is voelbaar en merkbaar op elke pagina van dit boek, een liefde die Leon Hupperichs er niet van weerhouden heeft om met voldoende afstand naar het object te kijken en er ook de gebreken en tekortkomingen ervan te zien.

De liefde voor zijn onderwerp heeft er ook voor gezorgd dat dit een mooi boek is geworden, een kasteel als Cartils waardig.


Titel: De geschiedenis van kasteel Cartils

Auteur: Leon Hupperichs

ISBN: 978-94-91561-96-2

Prijs: 29,90

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel, via de website www.uitgeverijtic.nl , rechtstreeks bij de auteur (043-4502311 of l.hupperichs@hetnet.nl) en tijdens de werkmiddagen van de Heemkundevereniging Wijlre.